Wygodne i szybkie przejazdy Papabusem

Sprawdź trasę i godziny odjazdów.

czytaj więcej

Śladami Świętego Jana Pawła II

Rodzinne strony Karola Wojtyły – Papieża Jana Pawła II stanowią zarówno Kraków jak i Małopolska. Od tego miejsca zaczęła się jego piękna historia, tu też najchętniej wracał zarówno we wspomnieniach jak i podczas wizyt duszpasterskich ,gdzie mawiał:  „Tu, na tej ziemi się urodziłem. Tutaj, w Krakowie, spędziłem większość lat mojego życia (...) Tutaj też doznałem łaski powołania kapłańskiego (...). Tutaj też, w Katedrze Wawelskiej, otrzymał konsekrację biskupią”

Kraków obfituje w miejsca zwiazne z polskim papieżem Janem Pawłem II. Warto wspomnieć przede wszystkim o Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ulicy Franciszkańskiej 3. Jako kardynał zamieszkiwał właśnie w tym miejscu. Zatrzymywał się tu także, gdy przybywał z pielgrzymką do Ojczyzny już jako Jan Paweł II. To właśnie stojąc w oknie pałacu pozdrawiał niezliczone tłumy wiernych oraz prowadził wieczorami swe słynne rozmowy z młodzieżą, które stały się najbardziej niezwykłą i sympatyczną tradycją w dziejach papiestwa. Papież zarówno dialogował z tłumem jak i śpiewał a także przekomarzał się i żartował jednakże wygłaszał też bardzo ważne i głębokie katechezy.

Sanktuarium w Łagiewnikach- stolicą kultu Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest położone przy ul. św. Faustyny w Krakowie-Łagiewnikach. Związane jest ono z życiem i działalnością św. siostry Faustyny Kowalskiej, propagatorki kultu Bożego Miłosierdzia. Od lat 40. XX wieku miejsce pielgrzymek związanych z obecnością łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego oraz grobu św. Faustyny.

W 1992 roku kaplicę św. Józefa przy klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia podniesiono do rangi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Po beatyfikacji siostry Faustyny 18 kwietnia w 1993 roku, i jej kanonizacji 30 kwietnia w 2000 roku, a także dzięki pielgrzymkom papieża Jana Pawła II w latach 1997 i 2002 oraz papieża Benedykta XVI w 2006 r.

W skład Sanktuarium wchodzą:

 • zabytkowy zespół klasztorny Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
 • nowoczesna bazylika Bożego Miłosierdzia,
 • kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu,
 • Dom Duszpasterski,
 • Aula Jana Pawła II,
 • pasaże handlowe,
 • zaplecze duszpastersko-socjalne.

Kaplica św. Józefa z obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny

Stanowi część neogotyckiego zespołu klasztornego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, powstał w latach 1889-1891 według projektu Karola Zaremby. Kaplica została poświęcona przez kard. Albina Dunajewskiego 20 sierpnia 1891 roku. Na szczególną uwagę zasługuje wystrój świątyni. Znajduje się tu m.in.: wykonany przez nieznanego rzeźbiarza z Przemyśla ołtarz główny z figurami: Matki Bożej Miłosierdzia, św. Stanisława Kostki (patrona młodzieży) i św. Marii Magdaleny (patronki pokutnic), ołtarze boczne zdobią obrazy Serca Jezusa i św. Józefa z Dzieciątkiem F. Kudowskiego. Polichromia Zdzisława Gedliczki pochodzi z 1934, zaś witraże Wiktora Ostrzołka pochodzą z czasu generalnego remontu kaplicy dokonanego w latach 1981-90.

Obraz Jezusa Miłosiernego

Niezaprzeczalnym skarbem tej świątyni jest słynący łaskami obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany według wizji św. Siostry Faustyny Kowalskiej przez artystę malarza Adolfa Hyłę. 16 kwietnia 1944 roku został on poświęcony przez Ojca Andrasza, jej spowiednika. Obraz Jezusa Miłosiernego szybko zasłynął łaskami. Jego kopie i reprodukcje rozeszły się po świecie. Jest to najbardziej znany wizerunek obrazu Jezusa Miłosiernego. Od 1959 roku na stałe pozostał w bocznym ołtarzu, przykrywając obraz Serca Jezusowego. Dzieło przedstawia Jezusa ubranego w białą szatę,który unosi prawą rękę w geście błogosławieństwa, lewą ręką wskazuje na swoje serce. Wychodzące z Jezusowego serca promienie: jasny oraz czerwony symbolizują wodę usprawiedliwiającą duszę i krew, która jest życiem dusz (obie miały wytrysnąć z przebitego na krzyżu boku Jezusa).

Relikwie św. Faustyny

W 1966 roku do świątyni przeniesiono ciało Sługi Bożej Siostry Faustyny. W 1968 kaplica ze względu na grób Sługi Bożej została wpisana przez kard. Karola Wojtyłę na listę sanktuariów archidiecezji krakowskiej. W 1985 Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał Łagiewniki „stolicą kultu Miłosierdzia Bożego”, ponieważ w tym miejscu wraz ze śmiercią Siostry Faustyny został złożony dar orędzia Miłosierdzia. Od czasu beatyfikacji Siostry Faustyny w 1993 roku jej doczesne szczątki jako relikwie spoczywają na bocznym ołtarzu pod łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego. W balustradzie przed prezbiterium znajduje się marmurowy klęcznik z cząstką jej relikwii dla ich uczczenia przez pielgrzymów, którzy przybywają do tego miejsca z całego świata. 17 czerwca 1997 modlił się tu Jan Paweł II którego wizytę upamiętnia płaskorzeźba przy wejściu do kaplicy, natomiast druga płaskorzeźba znajdująca się także przy wejściu upamiętnia pielgrzymkę Papieża Benedykta XVI z 27 maja 2006 roku.

Bazylika

Ta wybudowana w latach 1999-2002 Bazylika, jest dwupoziomową, elipsoidalną budowlą, która może pomieścić 5000 osób. Nad budynkiem wznosi się potężna 77-metrowa wieża widokowa, z której otwiera się przepiękny widok na panoramę Krakowa.

W dolnym poziomie kościoła znajduje się pięć kaplic:

 • kaplica centralna, pw. św. siostry Faustyny - dar kościoła włoskiego,
 • pw. Communio Sanctorum o mozaikowym wystroju autorstwa węgierskiego artysty L. Puskása -dar kościoła węgierskiego
 • pw. św. Andrzeja Apostoła (Pojednania) - greckokatolicka, uroczyście poświęcona 24 czerwca 2007 roku, w 60. rocznicę Akcji "Wisła". Wystrój kaplicy jest darem archieparchii przemysko-warszawskiej oraz innych diecezji Cerkwi Greckokatolickiej.
 • pw. św. Krzyża - dar kościoła niemieckiego
 • pw. Matki Bożej Bolesnej - dar kościoła słowackiego
 • Obok górnej części bazyliki znajduje się wolnostojąca postmodernistyczna kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Konsekracji kościoła dokonał 17 sierpnia 2002 roku Jan Paweł II, podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski. Od 6 marca 2003 przysługuje mu tytuł bazyliki mniejszej.
 • 27 maja 2006 roku, podczas pierwszej pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski, odsłonięto pomnik papieża Jana Pawła II, umieszczony na wieży widokowej przy bazylice. Był to siódmy rzeźbiarski monument papieski w Krakowie.

Kopiec papieża Jana Pawła II

W pobliżu Sanktuarium, na dawnych osadnikach sodowych zakładów Solvay, w niedalekiej przyszłości ma powstać kopiec Jana Pawła II na wzór innych krakowskich kopców. Ma on mieć wysokość około 50 metrów i średnicę podstawy 110 metrów

Centrum Jana Pawła II – „Nie lękajcie się!”

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" powstało na terenie tzw. "Białych Mórz" w krakowskich Łagiewnikach. Jest ono najważniejszym w Polsce i na świecie ośrodkiem żywej pamięci osoby i dzieła Papieża Polaka. To duchowy kościół bł. Jana Pawła II, wotum dziękczynne całego narodu polskiego oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którzy utożsamiają się z Osobą i dziełem Jana Pawła II bez względu na narodowość i wyznanie. Przekazana przez Papieża spuścizna myśli, postaw, wzorców oraz wyborów, a także przede wszystkim umiejętność jednoczenia ludzi wokół wspólnego dobra, to bezcenna wartość zarówno dla naszego, jak i przyszłych pokoleń. Centrum Jana Pawła II –„ Nie lękajcie się!” to słyszalny, zrozumiały, a przede wszystkim wiarygodny głos w służbie upowszechniania i twórczego rozwijania dziedzictwa, pozostawionego przez Jana Pawła II, a także promowania duchowości, kultury i tradycji związanej z życiem i pontyfikatem Papieża Polaka.

Sanktuarium bł. Jana Pawła II

11 czerwca 2011 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz uroczyście erygował Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach. Oficjalny kult Jana Pawła II w tym miejscu rozpoczęło wprowadzenie relikwii Ojca Świętego do Kościoła Relikwii w Centrum „Nie lękajcie się!”. Najcenniejszą z nich jest krew pobrana Papieżowi podczas jednego z ostatnich przed śmiercią badań w klinice Gemelli. Z Rzymu dotarł również papieski krzyż pastoralny, mitra oraz ornat.

Ampułka z krwią Papieża, zamknięta w szklanej szkatule, została umieszczona wewnątrz marmurowego ołtarza stojącego pośrodku ośmiobocznego Kościoła Relikwii. Na marmurowej posadzce umieszczono herby Jana Pawła II, Benedykta XVI i kard. Stanisława Dziwisza. Na ścianach znalazły się obrazy przedstawiające Ojca Świętego wizytującego najbardziej znane sanktuaria maryjne na świecie.

W Sanktuarium wierni mogą także zobaczyć płytę z grobu Jana Pawła II pochodzącą z Grot Watykańskich Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Płyta znajduje się w Kaplicy Kapłańskiej zaprojektowanej na wzór krypty św. Leonarda na Wawelu, w której ks. Karol Wojtyła odprawił swoją prymicyjną mszę św. Na płycie umieszczony jest relikwiarz w formie otwartego Ewangeliarza, którego strony przewracał wiatr w czasie pogrzebu Papieża.

Galeria